Duyen's Villa

Thể Loại: Biệt Thự

Chủ Đầu Tư: Chị Duyên

Địa Điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng

Quy Mô: Diện Tích Sử Dụng 500m2, Một Trệt, Một Lầu

Thời Gian: 2017
 

 

Menu